Kvalitetstøj for en bedre verden

Der er mange mennesker rundt om i verden, som arbejder for os – alle disse arbejdere har vi et ansvar for. Det er selvfølgelig store ord, og vi mener det! Uretfærdighed, urimelige arbejdstider, underbetaling og korruption – alt sammen noget som vi er på vagt overfor og kæmper imod. Med vores størrelse har vi gode muligheder for at påvirke og ændre på urimelige arbejdsforhold. Og vi udnytter det alle de steder, hvor vores produkter bliver fremstillet. Vi har på alle områder sat barren højt overfor dem, som ønsker at levere til os. Vi undersøger og vurderer alle forhold i forsyningskæden på områder fra menneske-rettigheder til miljøansvarlig adfærd. Det er helt enkelt vores pligt.

GLOBAL COMPACT-INITIATIVET

Fristads Kansas-koncernen er en del af FN's Global Compact, som er verdens største initiativ til virksomheders bæredygtighed, med over 9.000 deltagere både fra og uden for  erhvervslivet i flere end 130 lande.

Vores arbejde med social ansvarlighed er baseret på FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøansvar og anti-korruption. Dette danner basis for vores Code of Conduct, som også er formuleret på baggrund af standarderne for arbejdernes internationale organisation (ILO).

Læs mere om disse principper på www.unglobalcompact.org.

Kansas støtter: logo global compact united nations

FRA LEVERANDØR TIL FABRIK – SYNLIGHED PÅ VERDENSPLAN

Vi opfordrer alle interessenter til at bidrage til vores vision om i væsentlig grad at reducere indvirkningen på miljøet og støtte de samfund, hvori vores brands arbejder.

Vores forsyningskæde strækker sig ud over 17 lande, og koncernen ejer 3 fabrikker i Nordeuropa. Vores leverandører er vigtige for vores forretning, og vi forventer, at de lever op til vores standarder i forhold til menneskerettigheder, miljø og forretningsmoral. Alt indkøb fra leverandører bliver gennemgået, godkendt og styret af de teams, der har ansvar for forsyningskæden.

Når vores leverandører underskriver vores adfærdskodeks som et obligatorisk krav, inden ordrene kan afgives, forpligter de sig til at videregive oplysninger om hver eneste fabrik, som producerer Fristads Kansas Groups produkter og tilmelde sig til vores overholdelsesprogram.

Som medlem af FTA fortages der under BSCI-systemet kontroller på stedet, og det giver os mulighed for at støtte og uddanne leverandørerne i at implementere bæredygtige foranstaltninger.

Kansas logo bsci system

NÆSTE SKRIDT MOD FULD KONTROL MED KEMIKALIER

Som en del af vores sociale og miljømæssige overholdelsesprogram skal alle vores leverandører og hver eneste fabrik, der fremstiller vores varer, underskrive vores liste over stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger (RSL).

Vi ønsker også at beskytte både brugere, arbejdere og miljø mod skadelig kemi. Derfor har alle leverandører og underleverandører underskrevet erklæringer om, at de ikke anvender kemiske stoffer, som fremgår af vores Restricted Substance List (RSL).

Denne liste er udarbejdet og ajourføres af SWEREA. Listen er baseret på Europa kommissionens kemikalie lovgivning (REACH), og omfatter også kemikalier på SVHC-listen (Substances of Very High Concern). SWEREA ajourfører vores RSL to gange årligt, og opdaterer vores leverandører om ændringer.

Da vi selv udvælger og indkøber mindst 50% af vores råvarer, sørger SWEREA for, at teste både disse samt de færdige produkter 4 gange årligt.

Endvidere er de fleste af vores produkter OEKO-TEX mærket. Disse anstrengelser er næppe synlige udefra. Men vi ved, at de gør en forskel, for os og for de kommende generationer. Derfor er dette arbejde ekstremt vigtigt for os.

logos
Kansas er oeko-tex certificeret