Search

Stof til
eftertanke

En virksomhed af vores størrelse har mulighed for at bekæmpe urimelige arbejdsforhold, fremme bæredygtighed og fjerne skadelig kemi i produktion.

Derfor har vi også et ansvar.

SOCIAL ANSVARLIGHED

FN Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsrettigheder, miljøansvar og anti-korruption danner basis for vores Code of Conduct, som også er formuleret på baggrund af standarderne for arbejdernes internationale organisation (ILO).

Vi forpligtiger os til at undersøge og vurdere alle forhold i forsyningskæden på områder fra menneskerettigheder til miljøansvarlig adfærd.


BÆREDYGTIGHED

Vi er ansvarlige for vores leverandører. Vi hjælper dem med at leve op til vores forventninger gennem et program, hvor vi uddanner vores egne Group Quality Managers.

Vi samarbejder med BSCI, der løbende sikrer, at vi lever op til vores Code of Conduct hos både leverandører og i egen organisation.

Vi har et eget CSR/SCR-team placeret i Hong Kong, som sammen med Bureau Veritas udfører audits og tager stikprøver af eksisterende leverandører, og fabrikker, som ønsker at opnå status som leverandør,
auditeres i samarbejde med Accord eller Alliance.

INGEN UNØDIG KEMI

Alle vores leverandører og underleverandører har underskrevet erklæringer om, at de ikke anvender kemiske stoffer, som fremgår af vores Restricted Substance List (RSL). Denne liste er udarbejdet og
ajourføres af SWEREA. Listen er baseret på Europa kommissionens kemikalie lovgivning (REACH) og omfatter også kemikalier på SVHC-listen (Substances of Very High Concern).

SWEREA ajourfører vores RSL to gange årligt og opdaterer vores leverandører om ændringer. Da vi selv udvælger og indkøber mindst 50% af vores råvarer, sørger SWEREA for at teste både disse samt de færdige produkter kontinuerligt.

Endvidere er de fleste af vores produkter OEKO-TEX mærket. Læs mere om OEKO-TEX her.