Søg

Konkurrencebetingelser

Generelle betingelser for deltagelse i konkurrencer hos Kansas A/S

Når man deltager i konkurrencer afholdt af Kansas, skal man være fyldt 18 år med mindre andet er beskrevet. Desuden skal man have bopæl i Danmark. Kansas A/S forbeholder sig retten til at kontrollere deltagerens alder samt bopæl og frasortere eventuelle deltagere, der ikke overholder disse betingelser.


Konkurrencer er gratis at deltage i med mindre andet er oplyst. Hver deltager må kun deltage én gang med mindre andet er oplyst. Forsøg på snyd ved brug af falske oplysninger som f.eks. navn, adresse, alder eller lign. vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.


Udtrækning af vindere foregår tilfældigt. Ved konkurrencer, der forekommer på flere platforme og med flere gevinster udtrækkes der en vinder pr. gevinst og herefter trækkes der lod mellem gevinsterne og de udtrukne vindere. Alle vindere kontaktes direkte. Kansas A/S forbeholder sig retten til at offentliggøre navn og by på vinderen/vinderne af en konkurrence på kansas.dk og andre medier anvendt af Kansas A/S. I tilfælde af konkurrencer, hvor der er flere vindere, forbeholder Kansas A/S sig retten til ikke at offentliggøre vinderne.


Har vinderen ikke reageret på vores henvendelse indenfor 8 dage forbliver gevinsten Kansas’ ejendom. Med mindre andet er oplyst afsender Kansas A/S gevinsten efter aftale med vinderen. Du er selv ansvarlig for rigtigheden af din adresse, og Kansas fralægger sig ethvert ansvar for gevinster, der ikke kommer frem. Kansas afholder de gevinstafgifter som konkurrencen udløser.Ved konkurrencer hvor gevinsten skal afhentes på Kansas’ hovedkontor, forbeholder vi os retten til at sætte en tidsfrist på, hvornår gevinsten senest skal være afhentet. Overholdes denne aftale ikke forbliver gevinsten Kansas’ ejendom.  


Ansatte ved Kansas A/S og deres husstande må ikke deltage i konkurrencer. Opdages dette, forbeholder vi os retten til at trække gevinsten tilbage.


Deltagelse efter udløb af konkurrencen tages ikke i betragtning. Det er ene og alene Kansas, der afgør om deltagelse er sket rettidigt. Det er deltagerens eget ansvar at deltage indenfor fristen. Kansas A/S kan ikke holdes ansvarlig for problemer med deltagelse, hvad end det sker på kansas.dk, Facebook, Instagram eller til et fysisk arrangement.  


Gevinsten kan ikke ombyttes til kontanter.


Konkurrencedeltagere accepterer, at Kansas A/S må oplyse navn og by på Kansas’ website eller sociale medier.


Ved deltagelse i en konkurrence afholdt af Kansas A/S er man indforstået med konkurrencebetingelserne.


Kansas forbeholder sig retten til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel.


Eventuelle klager i forbindelse med konkurrencer skal rettes til Kansas’ kundeservice på salg@kansas.dk.