EN UNIK PRODUKTUDVIKLINGs-proces

Sammen med vores laboratorium i Borås, Sverige tester og kontrollerer vi råvarerne og tøjets fysiske egenskaber – en vigtig del af produktudviklingen. Slidstyrke, fnugdannelse, rivestyrke, brudstyrke, farveægthed og dimensional forandring er blot nogle af de mange test, der udføres for at sikre, at vi altid leverer topkvalitet.

Alle test udføres i et konditioneret miljø i overensstemmelse med de relevante internationale standarder, som anvendes af laboratorier. Kansas er medlem af SIS-arbejdsgruppen for tekstiler, som er det svenske forum for udvikling og opdatering af de internationale standarder.

Kansas arbejdstøj i stærk trækkvalitet

Brudstyrke

En stofprøve målende fem cm i bredden fastgøres til en træktester og udsættes derefter for stigende belastninger, indtil den går i stykker. Den maksimalt registrerede kraft under prøven noteres og vises i Newton.

Kansas arbejdstøj med stærk rivestyrke

Rivestyrke

Et stykke stof klippes i en form som et todimensionelt par bukser. Stofprøven fastgøres med buksebenene i forskellige retninger i en træktester og udsættes derefter for belastning, indtil den ene tråd efter den anden bliver revet over. Hver tråds styrke måles, og gennemsnitsværdien bliver derefter registreret i Newton.

Kansas arbejdstøj med stærk slidstyrke

Slidstyrke

Et tekstils slidstyrke testes i en Martindale-maskine. Stofprøver udsættes for slid mod en standardiseret uldvævning. Med bestemte intervaller undersøges stofprøverne under et mikroskop, indtil to tråde fra hver prøve er blevet brudt. Resultatet angiver antallet af slid, stoffet kan modstå.

Fnugdannelse – Martindale-metode

Stofprøver gnides mod en standardiseret uldvævning i en Martindale-maskine. Fnugdannelsen, der opstår på prøven, vurderes i forhold til en skala på 1 til 5.

Modstandsevne over for fugt

Stofprøven anbringes i en 45 graders vinkel i en sprøjtetester. En bestemt mængde vand sprøjtes derefter på stoffet ved en konstant strømnings-hastighed. Fugtning af prøven vurderes i forhold til en 5-trins-skala.

Farveægthed​ ​ved vask  

Ved hjælp af en Gyrowash bliver stofprøver vasket sammen med en multifiberstrimmel og stålkugler anbragt i en separat beholder. En multifiberstrimmel består af forskellige typer af fibre. Efter vask bliver graden af misfarvning synlig på de forskellige fibertyper vurderet i forhold til en skala på 1 til 5. Farveændringen i den vaskede stofprøve vurderes også.