Søg

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

Beskyttelsesbeklædning til brug mod faste partikler.

Standarden angiver minimumskravene for kemikaliebestandig beklædning, der kan modstå gennemtrængning af luftbårne faste partikler. Yderligere kropsbeskyttelse kan være nødvendig i form af hætte, handsker, støvler, visir eller åndedrætsværn.