Søg

EN ISO 11612:2015

Beklædning til beskyttelse mod varme og flammer.

Beskyttelsesbeklædning bestående af to dele skal bæres på samme tid for at opnå det angivne beskyttelsesniveau. CE-mærket inde i beklædningen angiver den fornødne beklædningskombination. CE-mærket inde i beklædningsgenstand angiver, hvordan tøjet er certificeret. Jo højere niveau, jo bedre. Følgende kode bogstaver beskriver beklædnings ydeevne.

A: Begrænset flammespredning
A1 - Overfladeantændelse
A2 - Kantantændelse

B: Beskyttelse mod konvektiv varme
B1 – B3
Konvektiv varme er den varme, der passerer gennem tøjet, når det er i kontakt med ild. Hvis der er et yderstof, der ikke brænder, kan der alligevel opstå personskader på grund af den varme, der opstår, når stoffet – og dermed indirekte kroppen – kommer i berøring med ilden.

C: Beskyttelse mod strålevarme
C1 – C4
Lav strålingsvarme over en lang periode kan medføre risiko for personskade.

D: Beskyttelse mod sprøjt fra smeltet aluminium
D1 – D3

E: Beskyttelse mod sprøjt fra smeltet jern
E1 – E3
Selvom stoffet ikke begynder at brænde eller nedbrydes ved kontakt med det smeltede metal, er der stadig risiko for forbrændinger. Testen viser, hvor mange sprøjt af smeltet metal stoffet kan modstå, før beskyttelsen kompromitteres

F: Beskyttelse mod kontaktvarme
F1 – F3
Kontaktvarme over en lang periode kan medføre risiko for personskade.