Søg

EN 13034:2005, TYPE PB* [6]

Beskyttelsesbeklædning med begrænset beskyttelse mod flydende kemikalier.

Vigtigt: Standarden beskriver beklædning, som er blevet testet for afvisning af kemikaliesprøjt, men ikke er resistent over for indtrængen af kemikalier! Beklædningen beskytter mod nærmere bestemte, navngivne kemikalier.

  •   Svovlsyre, H2SO4, 30 %
  •   Natriumhydroxid, NaHO, 10 %
  •   O-xylen, ufortyndet
  •  1-butanol, ufortyndet

*PB = Partial Body protection (delvis kropsbeskyttelse)​​​​​​​

​Bemærk: Ved vask skal der tilføres et egnet behandlingsmiddel ved mindst hver femte vaskecyklus.