Søg

EN 1149-5:2008

Certificeret og godkendt tøj, der beskytter mod elektrostatisk udladning. Velegnet til arbejde med risiko for eksplosionsfare.

Personer, der bærer antistatisk beklædning, skal være korrekt jordforbundet. Modstanden mellem person og jord skal være mindre end 108 Ω, f.eks. gennem passende fodtøj. Antistatisk beskyttelsesbeklædning må ikke åbnes eller fjernes i brandfarlige eller eksplosive miljøer eller ved håndtering af brandbare eller eksplosive væsker. Beklædningen skal hele tiden dække alle ikke-beskyttede materialeområder under normal brug, herunder buk og bevægelser.


ATEX-MILJØ
Mennesker, der arbejder i et ATEX-miljø, anvender ofte brandhæmmende tøj. I dette miljø er det vigtigt, at tøjet ikke lades med statisk elektricitet, som kan forårsage gnister. Vi tilsætter antistatiske fibre til tøjet for at gøre det antistatisk. For at sikre at designet er rigtigt og egnet til brug i et ATEX-miljø, er tøjet certificeret i henhold til EN 1149-5 samt (som minimum) EN ISO 11612. Hvis tøjet er metalfrit, yder tøjet større sikkerhed.